Oor ons

Suikerbekkies - Randfontein

Suikerbekkies tuissentrum is op die been gebring vir die ouers van kinders wat in die omgewing woonagtig is. Die sentrum skakel in onder Hoërskool Bergvesting as ‘n tuisleerder-sentrum. Die tuissentrum-onderwyseres is Marizanne Kent en word bedryf van haar perseel af. Die kinders word op gereelde basis geneem na Vanderbijlpark waar hulle by die skool inskakel vir evaluering.
Suikerbekkies
Hoërskool Bergvesting
© Hoërskool Bergvesting 2019                                                              **Updated 2019-06-04  12:00**                                                                       Die Gemeente van die Verbondsvolk