Vir alle sport korrespondensie U kan alle sport korrespondensie hier gaan verkry.

Sport

Ons volgende byeenkoms…

Hier kan u alle inligting rakende ons volgende byeenkoms kry.
Inligting Inligting Inskrywingsvorm Inskrywingsvorm
Hoërskool Bergvesting
WAARHEID - HEILIGHEID - GEREGTIGHEID
© Hoërskool Bergvesting 2019                                                              **Updated 2020-09-29   10:00**                                                                       Die Gemeente van die Verbondsvolk
100% Geregistreerde onafhanklike privaat skool, eie kurrikilum - EMIS no: SW700400863