Doel van hierdie blad Hierdie blad is uitsluitlik vir alles rakende Bystandsentrums en Tuisleerders. Indien u sukkel kan u ‘n e-pos hier rig aan die admin kantoor.

Bystandsentrums & Tuisleerders

Nuutste korrespondensie

Hier kan u die nuutste korrespondensie rakende die Bystandsentrums en Tuisleerders kry.

Bybelkunde lesse

Hier kan u aanteken vir die Bybelkunde lesse.

Klank en Beeld

Hier kan die onderskeie skakels verkry word. Let wel dat hulle slegs aktief sal wees tydens uitsendings - verwys asb na die skedule daarvan by dokumente. Die beeld se ID is m29-473-495

Werkskedules

Elke graad werk volgens ‘n werkskedule - u kan dit hier kry.

Bystandsentrums

Hier sal u die onderskeie dokumente kry vir die Bystandsentrums.
Korrespondensie Korrespondensie Teken aan Teken aan Registreer vir toegang Registreer vir toegang Klank Klank Beeld Beeld Werkskedules Werkskedules Aansoek om registrasie as sentrum Aansoek om registrasie as sentrum Maandverslae Maandverslae Portefeulje lÍer Template Portefeulje lÍer Template
Hoërskool Bergvesting
WAARHEID - HEILIGHEID - GEREGTIGHEID
© Hoërskool Bergvesting 2019                                                              **Updated 2020-09-29   10:00**                                                                       Die Gemeente van die Verbondsvolk

Eksamenbesprekingsvorm

Voltooi asb hierdie dokument indien u kind te Bergvesting Vanderbijlpark gaan eksamen skryf.
Inskrywing Inskrywing
100% Geregistreerde onafhanklike privaat skool, eie kurrikilum - EMIS no: SW700400863